TUYỂN DỤNG (nội bộ)
There are total 9 blogs
Thông báo tuyển dụng T2/2024

Hiện còn thiếu 1 số Nhân sự nguồn cấp trung/cấp cao >> Cần người có hoài bão, quyết tâm >> Tuyển thẳng, không qua đấu loại, vừa làm vừa bồi dưỡng nghiệp vụ

Thông báo tuyển dụng Quý II/2023

Hiện còn thiếu 1 số Nhân sự nguồn cấp trung/cấp cao >> Cần người có hoài bão, quyết tâm >> Tuyển thẳng, không qua đấu loại, vừa làm vừa bồi dưỡng nghiệp vụ

Mô tả vị trí HR - Hành chính nhân sự

Hỗ trợ ứng viên cho đến khi vào thử việc >> Ưu tiên người biết sắp xếp lịch phỏng vấn, sơ tuyển, đào tạo, giao việc test, đánh giá ứng viên

[Toàn quốc] Cần tuyển 07 AM - Asisstant Manager (Trợ lý Tổng kho theo ngành hàng phụ trách) làm việc từ xa, qua phần mềm

Vị trí Asisstant Manager tại Tổng kho là ai? Mô tả công việc, chế độ làm việc và thu nhập được hưởng