CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
There are total 4 blogs
Thông báo tuyển dụng T6/2024

Gần 10 vị trí/chức vụ hấp dẫn đang chờ đón bạn tại 20-40 tỉnh/tp

Thang bảng lương hiện hành (2024)

Người lao động làm việc tại các Đơn vị/Doanh nghiệp thành viên Tổng Kho 365 tỉnh/tp được thực hiện đầy đủ chế độ theo Thang bảng lương hiện hành

Bảng tổng hợp Thu nhập CBNV

Tổng hợp các khoản lương thưởng, thu nhập bình quân theo ngạch bậc Nhân viên/Chuyên viên/Chuyên gia từ 1* đến 5*

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Quy trình tự động hoá lên đến 50%, còn lại phụ thuộc vào năng lực thực thi của mỗi người