Thang bảng lương hiện hành (2024)

Người lao động làm việc tại các Đơn vị/Doanh nghiệp thành viên Tổng Kho 365 tỉnh/tp được thực hiện đầy đủ chế độ theo Thang bảng lương hiện hành

Mô tả chi tiết: Thang bảng lương hiện hành và mức lương tối thiểu vùng 2024 theo Nghị định 38 mới nhất

5 yếu tố để thiết kế Thang bảng lương mới từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27

Thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27: Quản lý lao động, tiền lương theo phương thức khoán chi phí tiền lương đến 2025, tiến tới giao khoán 2030

 

Tìm hiểu thêm:

Đề xuất điều chỉnh lại một số địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng (dự kiến áp dụng từ 07/2024)

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 63 tỉnh/tp (áp dụng từ 07/2022)

Quy định mới về nâng bậc lương

 

Các điểm mới của Luật lao động 2019

Luật Lao động mới nhất đang áp dụng và văn bản hướng dẫn

Cách xác định lương tối thiểu 04 vùng kinh tế theo quy định mới nhất

Công tác phí của người lao động có tính vào thu nhập chịu thuế?

Ký hợp đồng bao lâu thì phải đóng bảo hiểm cho nhân viên?

Ngạch lương là gì? Các quy định về ngạch lương mà HR nên biết

Ngạch bậc lương là gì? Ai phải qua chế độ tập sự

Nguyên tắc xây dựng Thang bảng lương cơ bản theo cấp bậc

Nguyên tắc xây dựng Thang bảng lương chi tiết theo Nghị định (mới nhất)

Thang bảng lương ngành quân đội 2022 (mới nhất)

Hướng dẫn về xếp ngạch, bậc lương cán bộ, công chức

Nâng bậc lương thực hiện theo hướng dẫn mới nhất

Quyết định 4290/QĐ-TLĐ (V/v: ban hành quy định thu chị, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở)