TUYỂN DỤNG
There are total 3 blogs
TUYỂN DỤNG 23/02/2022
Thông báo tuyển dụng Quý 4/2022

Hiện thiếu 1 số Nhân sự nguồn >> Cần người có hoài bão, quyết tâm >> Tuyển thẳng, không qua đấu loại, vừa làm vừa bồi dưỡng nghiệp vụ

TUYỂN DỤNG 13/12/2021
Thang bảng lương hiện hành (2022)

Hiệu lực từ ngày 01/07/2022