Phí dịch vụ Nhà cung cấp

Đây là khoản chi phí cần thiết để hỗ trợ thẩm định, duyệt mã Nhà cung cấp, thiết lập chính sách bán hàng các Kênh

Phí thẩm định/duyệt mã Nhà cung cấp

Là chi phí thẩm định hồ sơ, duyệt mã Nhà cung cấp, hỗ trợ đẩy chính sách bán hàng lên các Kênh bán hàng

 

Miễn phí

     

 

Phí hỗ trợ hoàn thiện chính sách bán hàng các Kênh

Là chi phí hỗ trợ đẩy chính sách bán hàng lên các Kênh bán hàng

1 lần duy nhất 10.000.000đ/NCC

Phí tạo mã Sản phẩm

Là chi phí nhập liệu, tạo mã Sản phẩm nổi lên hệ thống để đội ngũ PHÒNG SALES 365 chủ động lên đơn hàng trực tiếp tại các Điểm bán thông qua Phần mềm/App bán hàng

1 lần duy nhất 300.000đ/SKU

 

Toàn bộ chính sách bán hàng của Nhà cung cấp sẽ được đẩy lên các Kênh Phân phối/Kênh Sỉ MT/Kênh Sỉ GT và cập nhật tức thời đến mạng lưới PHÒNG SALES 365 toàn quốc. Nếu đơn hàng đổ về nhiều, Nhà cung cấp (đã đạt yêu cầu thẩm định) sẽ được cấp Tài khoản Kho hàng.

Phí duy trì Kho hàng

(là chi phí duy trì Tài khoản Kho hàng giúp cho Nhà cung cấp được trực tiếp truy cập vào các Kênh bán hàng của TỔNG KHO 365 để check Đơn hàng/Vận đơn từ PHÒNG SALES 365 đổ về)

Thanh toán theo năm 4.800.000đ/Năm