Quy trình vận hành

...

Các hạng mục: THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH

 1. Đẩy chính sách NCC vào các Kênh bán (chi tiết gói bao gồm các công việc: hỗ trợ NCC hoàn thiện hồ sơ, cập nhật chính sách bán hàng lên các Kênh Phân phối/Kênh Sỉ MT/Kênh Sỉ GT, sắp xếp phân bổ người phụ trách, điều phối đơn hàng, hỗ trợ sau bán hàng, ...)
 2. Hoàn thiện chính sách vào hàng Kênh Sỉ GT (chi tiết gói bao gồm các công việc: thiết lập các chính sách chiết khấu, hỗ trợ bán hàng, giao hàng, đổi trả, thanh toán, phân tích các chỉ số KPI trung bình ngành, điểm mạnh điểm yếu đối thủ cạnh tranh, ...)
 3. Khai thác Data Kênh Sỉ GT (chi tiết gói bao gồm các công việc: khai thác, phân loại Danh sách các Cửa hàng Tạp hóa/Siêu thị, Cửa hàng tiện ích, Cửa hàng chuyên doanh, Cửa hàng Nhà thuốc/Spa, Cửa hàng điện máy, Cửa hàng thiết bị, Cửa hàng dịch vụ, ... theo khu vực (quận/huyện, tỉnh/tp), giới tính, Nhóm ngành hàng, quy mô, diện tích, ... hoặc theo yêu cầu của Nhà cung cấp)    
 4. Hạng mục khác (theo thỏa thuận)

 

Các hạng mục: THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

 1. Thiết lập Kênh phân phối (chi tiết gói bao gồm các công việc: khai thác, phân loại, đàm phán, ký kết Hợp đồng mở Kho hàng Nhà phân phối/Đại lý/Cửa hàng kiêm Kho phân phối tại các tỉnh/tp cho Nhà cung cấp)
 2. Xây dựng kế hoạch phát triển Kênh Sỉ MT (chi tiết gói bao gồm các công việc: phân tích các chỉ báo thị trường, phân khúc khách hàng, đặc thù của các hệ thống Siêu thị/Cửa hàng thuộc chuỗi hoặc phụ thuộc Công ty bắt buộc kèm VAT, các phương án triển khai, quy trình giao vận, chăm sóc Điểm bán, quy trình vận hành, quản lý giám sát, phương án duy trì hệ thống Kho hàng/Điểm bán, ...) 
 3. Xây dựng chính sách vào hàng Kênh Sỉ MT (chi tiết gói bao gồm các công việc: thiết lập các chính sách chiết khấu, hỗ trợ bán hàng, giao hàng, đổi trả, thanh toán, hóa đơn VAT, hợp đồng mua bán, phân tích các chỉ số KPI trung bình ngành, điểm mạnh điểm yếu đối thủ cạnh tranh, ...)
 4. Hạng mục khác (theo thỏa thuận)

 

Các hạng mục: VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

 1. Giám sát vận hành Kênh Phân phối/Kênh Sỉ MT/Kênh Sỉ GT (chi tiết gói bao gồm các công việc: kích hoạt phương án duy trì hệ thống Kho hàng/Điểm bán, phân tích dữ liệu Kênh bán, đối thủ cạnh tranh, biến động thị trường, ...)
 2. Trạm chăm sóc khách hàng (chi tiết gói bao gồm các công việc: bảo hành, bảo trì, sửa chữa dịch vụ, chạy các chiến dịch khuyến mại, voucher or coupon, hậu mãi khách hàng, ... thông qua hệ thống bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng theo cách chuyên nghiệp, hiệu quả)
 3. Hạng mục khác (theo thỏa thuận)

 

Các hạng mục: VẬN HÀNH PHÒNG SALES

 1. Xây dựng chính sách phát triển Phòng Sales (chi tiết gói bao gồm các công việc: thiết lập hệ thống lương thưởng cho Sale, mô tả công việc, hình thức làm việc, quyền lợi được hưởng, thỏa thuận/hợp đồng, phương án duy trì đội ngũ Sale, phương án phát triển nguồn nhân lực, ...)
 2. Cung ứng Nguồn nhân lực ngành Sales (chi tiết gói bao gồm các công việc: khai thác, phân loại, phỏng vấn, chuyển giao Nhân sự tất cả các vị trí Sale Man, Sale Rep, Sale Sup, ASM, RSM, ... theo yêu cầu của Nhà cung cấp)
 3. Đào tạo Sales (chi tiết gói bao gồm các công việc: đào tạo thực chiến tại Điểm bán (chỉ tay đặt việc/chốt đơn hàng mẫu thành công, ...) hoặc đào tạo trực tiếp (tại Văn phòng/Inhouse) hoặc trực tuyến (qua Video/Zoom) dựa trên quy trình quản lý giám sát của Nhà cung cấp hoặc theo quy trình đạt chuẩn nghiệp vụ của TỔNG KHO 365)
 4. Quản lý Sales (bao gồm các công việc: quản lý điều hành đội ngũ Sale, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu/Kế hoạch KPI, xử lý phát sinh, ...)
 5. Giám sát Phòng Sales (chi tiết gói bao gồm các công việc: kích hoạt phương án duy trì đội ngũ Sale, báo cáo tổng hợp lương thưởng cho Sale, kiểm soát hoạt động Phòng Sales, ...)
 6. Hạng mục khác (theo thỏa thuận)

 

Các hạng mục: ỦY THÁC PHÂN PHỐI

 1. Nhà thương mại Toàn quốc (TỔNG KHO 365 độc quyền phân phối Nhãn hàng hoặc cùng kiểm soát >50% thị phần, tối thiểu 32 tỉnh/tp) 
 2. Tổng thầu cấp Miền (TỔNG KHO 365 độc quyền phân phối Nhãn hàng hoặc cùng kiểm soát >33,3% thị phần, tối thiểu 19 tỉnh/tp)
 3. Tổng đại lý cấp Vùng (TỔNG KHO 365 độc quyền phân phối Nhãn hàng hoặc cùng kiểm soát >10% thị phần, tối thiểu 05 tỉnh/tp)
 4. Đại lý cấp 1 (TỔNG KHO 365 độc quyền phân phối Nhãn hàng hoặc cùng kiểm soát >5% thị phần, tối thiểu 02 tỉnh/tp)
 5. Hạng mục khác (theo thỏa thuận)

 

Các hạng mục: HẬU CẦN PHÂN PHỐI

 1. Cung ứng Văn phòng (sắp xếp nơi làm việc/họp nhóm cho Sales, tích hợp chuỗi dịch vụ Văn phòng Tiện Ích/Back Office, Trạm chăm sóc khách hàng, ...)
 2. Cung ứng Kho Vận (Kho trung chuyển, kho chứa tạm, tích hợp dịch vụ cho thuê kho bãi, hậu cần Logistics, ...)
 3. Hạng mục khác (theo thỏa thuận)

 

Nhà cung cấp quan tâm, muốn trao đổi, thỏa thuận các hình thức hợp tác cung ứng hàng hóa cụ thể hoặc thương thảo phương án liên doanh/liên kết phát triển Kênh phân phối, vui lòng liên hệ với Phòng Buyer để được hỗ trợ. Cơ chế phân chia quyền lợi, trách nhiệm sẽ do hai bên hoặc ba bên cùng bàn bạc đi đến thống nhất.

 

Xem thêm: 
Nền tảng TỔNG KHO 365
Phí thiết lập Hệ thống phân phối
Tiêu chuẩn thiết lập Nhà phân phối 

Hồ sơ năng lực:
Về chúng tôi 
Hệ thống phân phối 
Mạng lưới Phòng Sales

Thư viện Tổng kho:
07 Nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp TỔNG KHO 365 phát triển bền vững